Louis
GRECH

Yttranden i egenskap av skuggföredragande - 7:e valperioden Louis GRECH

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över Europa, världens främsta resmål – en ny politisk ram för turism i Europa

01-03-2011 IMCO_AD(2011)454711 PE 454.711v02-00 IMCO
Jürgen CREUTZMANN

YTTRANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan

28-01-2010 IMCO_AD(2010)430855 PE 430.855v02-00 IMCO
Wim van de CAMP