Louis
GRECH

Parlamentsfrågor - 7:e valperioden Louis GRECH

Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Environment Action Programme (EAP) EN

03-01-2013 E-000006/2013 Kommissionen

Health and safety of lifts in Malta EN

15-10-2012 E-009329/2012 Kommissionen

Unaccompanied minors EN

08-10-2012 E-008994/2012 Kommissionen

Seabed mapping - blue growth and jobs EN

08-10-2012 E-008993/2012 Kommissionen

European Citizens' Initiative (ECI) - follow up EN

24-07-2012 E-007445/2012 Kommissionen

Reform of the EU's data protection rules EN

16-07-2012 E-007095/2012 Kommissionen

Seventh Consumer Scoreboard (May 2012) EN

06-07-2012 E-006776/2012 Kommissionen

Youth employment in the EU EN

26-06-2012 E-006296/2012 Kommissionen

Banking services EN

06-03-2012 E-002537/2012 Kommissionen

The Costa Concordia tragedy EN

15-02-2012 E-001815/2012 Kommissionen

European Pollutant Release and Transfer Register EN

07-02-2012 E-001385/2012 Kommissionen

Implementation of EU waste legislation EN

20-01-2012 E-000646/2012 Kommissionen

Övervikt i EU

15-12-2011 E-012316/2011 Kommissionen

Tjänstepensioner

01-12-2011 E-011685/2011 Kommissionen

Vattenbrist

01-12-2011 E-011684/2011 Kommissionen

Vårdhem för äldre i Malta

23-11-2011 E-011292/2011 Kommissionen

Maltas införlivande av EU:s miljölagstiftning

26-10-2011 E-010110/2011 Kommissionen

En gemensam energimarknad för Europa

19-10-2011 E-009770/2011 Kommissionen