Kinga GÁL Kinga GÁL
Kinga GÁL

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Ledamot

Ungern - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Ungern)

Meritförteckning Kinga GÁL

Originalversion : HU


Meritförteckning   (ledamoten är ensam ansvarig för de uppgifter som publiceras)

Uppdaterat 23/02/2015

Studier (titlar och examina)

  • 01/01/1990-31/03/1995 : Högskola och universitet, juridik: Eötvös Loránd-universitetet (ELTE), juridiska fakulteten

Yrkeskarriär

  • 2001-2002 : Vice ordförande för föreningen för ungerska minoriteter utomlands (Határon Túli Magyarok Hivatala) (offentlig förvaltning, myndighet)
  • 2003-2004 : Förste rådgivare till ordföranden för ungerska vetenskapsakademin (offentlig förvaltning, myndighet)
  • 2004-2014 : Ledamot av Europaparlamentet (EU-institutioner)

Politisk karriär

Befattningar inom EU:s institutioner

  • 2007-2014 : Europaparlamentet, vice ordförande för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg