Kinga GÁL Kinga GÁL
Kinga GÁL

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Ledamot

Ungern - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Ungern)

9:e valperioden Kinga GÁL

Politiska grupper

  • 02-07-2019 ... : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier

  • 02-07-2019 ... : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Ungern)

Vice ordförande

  • 10-07-2019 ... : Underutskottet för säkerhet och försvar

Ledamot

  • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Underutskottet för säkerhet och försvar
  • 02-07-2019 ... : Utskottet för utrikesfrågor
  • 02-07-2019 ... : Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU–Kazakstan, EU–Kirgizistan, EU–Uzbekistan och EU–Tadzjikistan samt förbindelserna med Turkmenistan och Mongoliet
  • 10-02-2020 ... : Underutskottet för mänskliga rättigheter

Suppleant

  • 02-07-2019 ... : Utskottet för konstitutionella frågor
  • 02-07-2019 ... : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
  • 14-09-2020 ... : Särskilda utskottet för frågor om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg