Kinga GÁL Kinga GÁL
Kinga GÁL

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Ledamot

Ungern - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Ungern)

Skriftliga förklaringar Kinga GÁL

Ledamöterna kan lämna in skriftliga förklaringar till hur de röstat i plenum. Artikel 194

Det östliga partnerskapet inför toppmötet i juni 2020 (A9-0112/2020 - Petras Auštrevičius) HU

19-06-2020

Prioritás számunkra a keleti partnerségi politika lendületben tartása, hogy a szavakon túl, érdemi lépések történjenek, és támogatjuk a partnerországok EU irányába tett lépéseit. Elő kell segítenünk a régió gazdasági fellendülését megőrizve a partnerség inkluzív jellegét. Annak ellenére hogy a szöveg számos helyen elfogult és nem kellőképpen kiegyensúlyozott, mégis a partnerség fontosságára való tekintettel a FIDESZ néppárti delegáció tagjaként szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

Västra Balkan efter toppmötet 2020 (A9-0091/2020 - Tonino Picula) HU

19-06-2020

Az ajánlás népparti felelőseként szavazatommal támogattam a Nyugat-Balkán térségével foglalkozó parlamenti állásfoglalás elfogadását, hiszen az világosan kiáll a Nyugat-Balkán térsége mellett, megerősítve az uniós perspektívát számukra, méltatja Várhelyi Olivér bővítési biztos kitartó munkájának hozzáadott értékét, valamint értékeli a nyugat-balkáni országok lényeges, pozitív hozzájárulását az Európai Unió külső határainak védelméhez.

Turism och transport under 2020 och därefter (RC-B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020) HU

19-06-2020

Az idegenenforgalmi és vendéglátóiipari szektor az egyik legsúlyosabban sújtott gazdasági ágazat a koronavírus járvány okozta egészségügyi és gazdasági válság miatt, aminek következtében több millió munkahely került veszélybe Európa szerte. Az Európai Parlament határozatot fogadott el a turizmus és az utazás jövőjével kapcsolatban. A határozat tartalmazott olyan elemeket, amelyekkel nem tudtam egyetérteni, ezért azok ellen szavaztam. Ilyenek az Uniós szintű mechanizmus a határzár be-, és kivezetésére, mivel e kérdésben a döntés minden esetben tagállami hatáskör kell, hogy maradjon. Továbbá az uniós szintű keret a munkavállalókat illetően, illetve uniós szintű turisztikai jótállási alap, mivel e kérdések uniós szintű szabályozására az alapító szerződések nem látnak elő jogalapot. Viszont, mivel a turizmus újraindítása Magyarország számára elsőbbséget élvező kérdés és a határozat tartalmazott számos pozitív elemet is, a végszavazásnál támogattam a határozat elfogadását.

Protesterna mot rasism till följd av George Floyds död (B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020) HU

19-06-2020

Meggyőződésem, hogy a rasszizmus minden formája elfogadhatatlan és ellene fel kell lépni, „All lives matter and black lives matter, amit oktatással, kultúrával, a múlt közös feldolgozásával lehet elérni. Ugyanakkor elítélem azokat az erőszakos és szélsőséges baloldali mozgalmakat, amelyek a sajnálatos és elitélendő amerikai esetet ürügyként használva próbálja legitimálni a vandalizmust, boltok kifosztását, szobrok ledöntését és a lakosság biztonságáról gondoskodó rendfenntartó erők megtámadását.
Az amerikai és egyes európai városokban zajló erőszakos események veszélyt jelentenek a demokratikus rendszereinkre, és további társadalmi feszültségeket szítanak. A történelem leegyszerűsítésére és a közös múlt átírására tett kísérlet, amelyet szobordöntések és rongálások révén kívánnak elérni szélsőséges baloldali mozgalmak. E cselekmények legitimálása és egy téves narratívával való alátámasztása súlyos felelőtlenség.
Sajnálatos módon, a határozat a téves narratívára és az események hibás értelmezésére épül. Ezt a téves alapvetést ürügyként használja ahhoz, hogy erőszakos, és közös múltunkat meghazudtoló cselekményeket legitimáljon.
A határozatot a fentiek miatt szavazatommal nem tudtam támogatni.

Europeiskt skydd av gränsöverskridande arbetare och säsongsarbetare i samband med covid-19-krisen (B9-0172/2020) HU

19-06-2020

A határt átlépő munkavállaló és idénymunkás nélkülözhetetlen szerepet töltenek be a kulcsfontosságú gazdasági ágazatokban és a vírus terjedésének megfékezésére és megelőzésére irányuló tagállami intézkedések – különösen a határlezárások, az ideiglenes korlátozások és a belső határellenőrzések – egyaránt súlyosan érintették őket. Fontos olyan intézkedéseket hozni, amelyek egészségük és biztonságuk védelmét szolgálják utazásuk során. Küzdeni kell az idénymunkásokról és a határt átlépő munkavállalókról alkotott negatív kép ellen is. Másrészt a munkáltatóknak is szükségük van egyértelmű szabályokra, a tagállamoknak pedig fel kell készülniük a Covid19 esetleges jövőbeli hullámaira. Ehhez szükség van arra is, hogy az Európai Bizottság iránymutatásokkal és megbízható adatokkal segítse a tagállamokat. Az erre irányuló javaslatokat messzemenően támogatjuk.
Ugyanakkor az állásfoglalás sajnálatos módon a határt átlépő és idénymunkások közé belekeverte a fogalmilag ide nem illő migráns munkavállalókat. A lehető leghatározottabban elutasítom, hogy a biztonságos, rendezett és szabályos migrációra vonatkozó 2018. évi globális megállapodásra legyen bármilyen hivatkozás, különösen annak 5. és 22. célkitűzésére. Mivel az álláfoglalás célcsoportjának helyzetének javítása a fontos, ezért tartózkodtam a végszavazás során.

Konferens om Europas framtid (B9-0170/2020, B9-0179/2020) HU

18-06-2020

Az Európa Jövőjéről szóló Konferencia megindítása a jelenlegi járványhelyzet, valamint az utóbbi évtized krízisei miatt időszerűvé vált. Egyetértek azzal , hogy megoldást kell nyújtani az Európa előtt álló kihívásokra, valamint a Konferenciának nyílt fórumot kell biztosítania a különböző résztvevők közötti vita számára anélkül, hogy azt bárki kisajátítaná.
Az Európai Unió megreformálására azért van szükség, hogy olyan problémák orvoslására fordíthassa erejét, amellyel az európai népek és nemzetek javát szolgálja. Európa államainak ellenállóbbá válniuk. Az állásfoglalás azonban hangsúlyozza kellően, hogy a tagállamok a szerződések urai. A nemzeti parlamentek részvétele nélkül nem remélhető sikeres Konferencia. A nemzeti parlamentek ugyanis a népszuverenitás hordozói, a Konferencia során pedig elengedhetetlen az európai népek véleményének megjelenítése.
A bevezető rendelkezések B. pontjában szereplő, az „az alapvető jogok és a jogállamiság ellen jelenleg intézett támadások jobb kezelési módot igényelnek a Konferencia részéről” résszel nem értettem egyet. Ez az általános jellegű megfogalmazás olyan alaptalan és ideológiai tartalmú politikai támadások előtt nyithat teret, amelyek csökkentik az európai integrációba vetett bizalmat. A jogállamiság elvének megvalósulása nem lehet politikai és ideológiai viták tárgya. Az erre a részre vonatkozó, részenkénti szavazatommal az idézett mondatrészt törölni javasoltam a szövegből.
Mindazonáltal a reformfolyamat jelentőségére és időzítésére tekintettel szavazatommal támogattam az állásfoglalás elfogadását.

EU:s strategi för personer med funktionsnedsättning efter 2020 (B9-0123/2020) HU

18-06-2020

Szavazatommal támogattam az állásfoglalást.
100 millió fogyatékossággal élő személy van az Európai Unióban, azonban még mindig vannak olyan jogszabályok, amelyek egyáltalán nem hivatkoznak a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményre és az akadálymentességre, pedig utóbbi az önálló életvitel és részvétel egyik előfeltétele.
Az EU a CRPD részes feleként köteles biztosítani a fogyatékossággal élő személyeknek és képviseleti szervezeteiknek a jogszabályok és politikák kialakításába és végrehajtásába való szoros bevonását és aktív részvételét, tiszteletben tartva a fogyatékosság különféle koncepcióit.
Az Európai Parlament elismeri a CRPD végrehajtása terén a 2010–2020 közötti európai fogyatékosságügyi stratégia révén elért előrehaladást és felkéri az Európai Bizottságot, hogy az elért eredményekre építve fokozza a fogyatékossággal élő személyek jogai iránti elkötelezettségét egy 2020 utáni ambiciózus európai fogyatékosságügyi stratégiával.
Egyetértek azzal, hogy nagyon fontos az akadálymentesség holisztikus fogalommeghatározása és alkalmazása. Az uniós alapoknak a befogadó, akadálymentes környezet, szolgáltatások, gyakorlatok és eszközök előmozdítására kell irányulniuk, a mindenki számára történő tervezés elvét követve.
A tervezet L pontjának szóhasználata sajnos nem egyezett meg az ENSZ CRPD Egyezmény szóhasználatával: a "fogyatékos" szót kívánta használni, amely nem az emberre, hanem a többséghez képest eltérésére, fogyatékosságára utal. Nekünk a személyre kell koncentrálnunk, az emberre és nem a fogyatékosságára, ezért a „fogyatékossággal élő személy” kifejezést támogatom.

Förfrågan om finansiering av biomedicinsk forskning om myalgisk encefalomyelit (B9-0186/2020) HU

17-06-2020

A krónikus fáradtság szindróma / myalgikus encephalomyelitis (CFS/ME) az EU-ban körülbelül kétmillió polgárt érint. Ennek az állásfoglalásnak számos az Európai Parlamentnek benyújtott állampolgári petíció szolgál alapjául, amelyekben az európai állampolgárok aggodalmukat fejezik ki a kezelések hiánya és az EU-ban a krónikus fáradtság szindróma orvosbiológiai kutatásainak alul finanszírozása miatt. Az állásfoglalási indítvány célja megoldást találni ezekre a problémákra, ezért szavazatommal támogatom a kezdeményezést.

4e järnvägspaketet: förlängning av införlivandeperioderna HU

15-05-2020

Az Európai Bizottság a 2016/797 és a 2016/798 számú irányelvek módosítását javasolta sürgőségi eljárásban, mivel 17 tagállam nem tudta határidőn belül átültetni a jogszabályokat nemzeti jogrendjébe a Covid19 világjárvány okozta fennakadások miatt. Az átültetési határidőt az irányelvek június 16-ban határozták meg, és az Európai Bizottság három hónapos halasztást javasolt, azaz szeptember 16-ikát. A Coreper által jóváhagyott változat december 31-ig javasolta az átültetési határidő kitolását. Az Európai Parlament által javasolt kitolási határidő pedig október 31. volt. Sajnálatos, hogy mivel a tanácsi álláspont és a parlamenti álláspont eltérőek, ezért intézményközi egyeztetésekre lehet szükség, ami a jogszabály elfogadásának halasztását eredményezheti. Ennek ellenére támogattam szavazatommal a parlamenti javaslat elfogadását, mivel az is kedvezőbb a tagállamok számára az Európai Bizottság javaslatánál.

Ansvarsfrihet 2018: Gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (FCH) (A9-0030/2020 - Joachim Stanisław Brudziński) HU

14-05-2020

Az Európai Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2018. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozásra vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a közös vállalkozást érintő pénzügyi és szabályszerűségi átvilágítás komolyabb hiányosságokat nem tárt fel. A szakbizottság februári ülésén a mentesítés megadásáról, a 2018-as számlák lezárásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg