Jerzy
BUZEK

Förslag till resolutioner - 7:e valperioden Jerzy BUZEK

Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143