Jerzy
BUZEK

Inlägg i plenum - 7:e valperioden Jerzy BUZEK

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Val av Europaparlamentets talman

17-01-2012 P7_CRE-REV(2012)01-17(3)

Val av Europaparlamentets talman

17-01-2012 P7_CRE-REV(2012)01-17(3)

Val av Europaparlamentets talman (fortsättning)

17-01-2012 P7_CRE-REV(2012)01-17(4)

Återupptagande av sessionen

16-01-2012 P7_CRE-REV(2012)01-16(1)

Uttalanden av talmannen

16-01-2012 P7_CRE-REV(2012)01-16(2)

Tillkännagivande av kandidaterna i talmansvalet

16-01-2012 P7_CRE-REV(2012)01-16(8)

Öppnande av sammanträdet

14-12-2011 P7_CRE-REV(2011)12-14(1)

Utdelande av Sacharovpriset (högtidligt möte)

14-12-2011 P7_CRE-REV(2011)12-14(8)

Utdelande av Sacharovpriset (högtidligt möte)

14-12-2011 P7_CRE-REV(2011)12-14(8)

Utdelande av Sacharovpriset (högtidligt möte)

14-12-2011 P7_CRE-REV(2011)12-14(8)

Utdelande av Sacharovpriset (högtidligt möte)

14-12-2011 P7_CRE-REV(2011)12-14(8)