Jerzy BUZEK Jerzy BUZEK
Jerzy BUZEK

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Ledamot

Polen - Platforma Obywatelska (Polen)

Född : , Śmiłowice

Hem Jerzy BUZEK

Ledamot

ITRE
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
DNAT
Delegationen för förbindelserna med Natos parlamentariska församling

Suppleant

SEDE
Underutskottet för säkerhet och försvar
D-UA
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU–Ukraina
DEPA
Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest

Senaste aktiviteter

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Belarus

14-09-2020 B9-0271/2020
Förslag till resolutioner

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning

30-06-2020 ITRE_AD(2020)650713 PE650.713v02-00 ITRE
Yttranden i egenskap av föredragande
Jerzy BUZEK

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg