Jerzy BUZEK Jerzy BUZEK
Jerzy BUZEK

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Ledamot

Polen - Platforma Obywatelska (Polen)

Född : , Śmiłowice

Yttranden i egenskap av föredragande Jerzy BUZEK

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning

30-06-2020 ITRE_AD(2020)650713 PE650.713v02-00 ITRE
Jerzy BUZEK

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg