Laima Liucija
ANDRIKIENĖ

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande - 8:e valperioden Laima Liucija ANDRIKIENĖ

För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

BETÄNKANDE om blockkedja: en framåtblickande handelspolitik

27-11-2018 A8-0407/2018 PE625.465v02-00 INTA
Emma McCLARKIN

BETÄNKANDE om handelsaspekterna av globaliseringen

12-10-2018 A8-0319/2018 PE622.206v02-00 INTA
Joachim SCHUSTER

BETÄNKANDE om privata säkerhetsföretag

17-05-2017 A8-0191/2017 PE594.042v03-00 AFET
Hilde VAUTMANS