• Laima Liucija   ANDRIKIENĖ  

Laima Liucija ANDRIKIENĖ : Skriftliga frågor - 8:e valperioden 

Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III