Laima Liucija ANDRIKIENĖ : 7:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai (Litauen)

Vice ordförande 

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Underutskottet för mänskliga rättigheter

Ledamot 

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Underutskottet för mänskliga rättigheter
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för internationell handel
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Vitryssland
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för internationell handel
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Underutskottet för mänskliga rättigheter

Suppleant 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 16-09-2009 / 11-10-2009 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
 • 12-10-2009 / 30-06-2014 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Mexiko
 • 12-10-2009 / 30-06-2014 : Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för utrikesfrågor

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över Europaparlamentets och rådets förslag till förordning om inrättande av ett partnerskapsinstrument för samarbete med tredjeländer  
- INTA_AD(2012)489443 -  
-
INTA 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av gemensamma bestämmelser och förfaranden för genomförandet av Europeiska unionens instrument för yttre åtgärder  
- INTA_AD(2012)489414 -  
-
INTA 
YTTRANDE över att fastställa ett nytt utvecklingssamarbete med Latinamerika  
- AFET_AD(2012)478613 -  
-
AFET 

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen