Iratxe GARCÍA PÉREZ Iratxe GARCÍA PÉREZ
Iratxe GARCÍA PÉREZ

Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet

Ordförande

Spanien - Partido Socialista Obrero Español (Spanien)

Född : , Baracaldo

9:e valperioden Iratxe GARCÍA PÉREZ

Politiska grupper

  • 02-07-2019 ... : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Ordförande

Nationella partier

  • 02-07-2019 ... : Partido Socialista Obrero Español (Spanien)

Ledamot

  • 02-07-2019 ... : Talmanskonferensen
  • 10-03-2020 ... : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg