Javier MORENO SÁNCHEZ Javier MORENO SÁNCHEZ
Javier MORENO SÁNCHEZ

Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet

Ledamot

Spanien - Partido Socialista Obrero Español (Spanien)

Född : , Ginebra (Suiza)

6:e valperioden Javier MORENO SÁNCHEZ

Politiska grupper

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet - Ledamot

Nationella partier

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partido Socialista Obrero Español (Spanien)

Ledamot

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för internationell handel
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen för förbindelserna med Mercosur
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för internationell handel
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen för förbindelserna med Mercosur
 • 19-11-2008 / 13-07-2009 : Delegation till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika

Suppleant

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 15-09-2004 / 05-10-2005 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Andinska gemenskapen
 • 06-10-2005 / 13-03-2007 : Delegationen för förbindelserna med Iran
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för internationell handel
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Delegationen för förbindelserna med Iran
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen för förbindelserna med Japan
 • 23-05-2007 / 18-11-2008 : Delegation till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika
 • 09-04-2008 / 16-04-2008 : Tillfälligt utskott för klimatförändringar

all-activities

Inlägg i plenum

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande

En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Förslag till resolutioner

Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Närvarolista

Denna närvarolista är ett utdrag ur protokoll från plenarsammanträden under 6:e valperioden. Uppgifterna tillhandahålls endast i informationssyfte och omfattar ledamotens mandattid i Europaparlamentet. Det handlar här om rådata som inte innehåller korrigeringar rörande giltig frånvaro på grund av sjukdom, mamma- eller pappaledighet, godkända uppdrag för en parlamentsdelegation osv.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg