Javier MORENO SÁNCHEZ Javier MORENO SÁNCHEZ
Javier MORENO SÁNCHEZ

Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet

Ledamot

Spanien - Partido Socialista Obrero Español (Spanien)

Född : , Ginebra (Suiza)

Inlägg i plenum Javier MORENO SÁNCHEZ

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Tillståndet i unionen (debatt om en aktuell fråga) (debatt) FR

16-09-2020 P9_CRE-PROV(2020)09-16(3-076-0000)

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg