Vittorio
AGNOLETTO

Förslag till resolutioner - 6:e valperioden Vittorio AGNOLETTO

Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143