Vittorio
AGNOLETTO

Yttranden i egenskap av föredragande - 6:e valperioden Vittorio AGNOLETTO

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över utvärderingen av EU-sanktioner såsom en del av EU:s åtgärder och politik inom området för mänskliga rättigheter

24-06-2008 INTA_AD(2008)405985 PE 405.985v02-00 INTA
Vittorio AGNOLETTO

YTTRANDE över Europeiska unionen och humanitärt bistånd

04-10-2007 AFET_AD(2007)390724 PE 390.724v02-00 AFET
Vittorio AGNOLETTO