Vittorio
AGNOLETTO

Inlägg i plenum - 6:e valperioden Vittorio AGNOLETTO

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Demokratiprocessen i Turkiet (debatt)

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(14)

Relationerna EU-Ryssland (debatt)

21-10-2008 P6_CRE(2008)10-21(12)

Situationen i Georgien (debatt)

01-09-2008 P6_CRE(2008)09-01(20)

2007 års framstegsrapport om Turkiet (debatt)

21-05-2008 P6_CRE(2008)05-21(4)

Libanon (debatt)

09-04-2008 P6_CRE(2008)04-09(18)

Situationen i Tibet (debatt)

26-03-2008 P6_CRE(2008)03-26(6)

Europeiska unionens roll i Irak (debatt)

12-03-2008 P6_CRE(2008)03-12(11)

En europeisk strategi för romer (debatt)

16-01-2008 P6_CRE(2008)01-16(14)

1 december, Världsdagen mot AIDS (debatt)

12-12-2007 P6_CRE(2007)12-12(14)