Vittorio
AGNOLETTO

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) - 6:e valperioden Vittorio AGNOLETTO

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om Europadagen till minne av maffians offer och om återanvändning av varor och kapital som beslagtagits av internationella brottsliga organisationer

15-12-2008 P6_DCL(2008)0108 Bortfaller
Vittorio AGNOLETTO Josep BORRELL FONTELLES Monica FRASSONI Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU Sir Graham WATSON
Ingiven : 15-12-2008
Frist : 02-04-2009
Antal undertecknare : 220 - 02-04-2009

Skriftlig förklaring om att utvidga den grundläggande hälso- och sjukvården till att omfatta alla personer som är bosatta i Europa, inklusive personer som saknar inrese- och uppehållstillstånd

16-01-2006 P6_DCL(2006)0002 Bortfaller
Vittorio AGNOLETTO Giovanni BERLINGUER Patrizia TOIA Pier Antonio PANZERI Pia Elda LOCATELLI
Ingiven : 16-01-2006
Frist : 16-04-2006
Antal undertecknare : 89 - 16-04-2006

Skriftlig förklaring om tsunamin och införande av en internationell skatt

26-01-2005 P6_DCL(2005)0002 Bortfaller
Marie-Noëlle LIENEMANN Glyn FORD Caroline LUCAS Vittorio AGNOLETTO Harlem DÉSIR
Ingiven : 26-01-2005
Frist : 26-04-2005
Antal undertecknare : 30 - 14-04-2005