Veuillez remplir ce champ
Vittorio AGNOLETTO Vittorio AGNOLETTO
Vittorio AGNOLETTO
Italien

Född : , Milano

6:e valperioden Vittorio AGNOLETTO

Politiska grupper

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster - Ledamot

Nationella partier

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea (Italien)

Ledamot

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Underutskott för mänskliga rättigheter
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Underutskott för mänskliga rättigheter
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Underutskott för mänskliga rättigheter

Suppleant

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för internationell handel
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för internationell handel
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för internationell handel
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen för förbindelserna med Afghanistan

all-activities

Inlägg i plenum

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande

En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över utvärderingen av EU-sanktioner såsom en del av EU:s åtgärder och politik inom området för mänskliga rättigheter

24-06-2008 INTA_AD(2008)405985 PE 405.985v02-00 INTA
Vittorio AGNOLETTO

YTTRANDE över Europeiska unionen och humanitärt bistånd

04-10-2007 AFET_AD(2007)390724 PE 390.724v02-00 AFET
Vittorio AGNOLETTO

Förslag till resolutioner

Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017)

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om Europadagen till minne av maffians offer och om återanvändning av varor och kapital som beslagtagits av internationella brottsliga organisationer

15-12-2008 P6_DCL(2008)0108 Bortfaller
Vittorio AGNOLETTO Josep BORRELL FONTELLES Monica FRASSONI Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU Sir Graham WATSON
Ingiven : 15-12-2008
Frist : 02-04-2009
Antal undertecknare : 220 - 02-04-2009

Skriftlig förklaring om att utvidga den grundläggande hälso- och sjukvården till att omfatta alla personer som är bosatta i Europa, inklusive personer som saknar inrese- och uppehållstillstånd

16-01-2006 P6_DCL(2006)0002 Bortfaller
Vittorio AGNOLETTO Giovanni BERLINGUER Patrizia TOIA Pier Antonio PANZERI Pia Elda LOCATELLI
Ingiven : 16-01-2006
Frist : 16-04-2006
Antal undertecknare : 89 - 16-04-2006

Skriftlig förklaring om tsunamin och införande av en internationell skatt

26-01-2005 P6_DCL(2005)0002 Bortfaller
Marie-Noëlle LIENEMANN Glyn FORD Caroline LUCAS Vittorio AGNOLETTO Harlem DÉSIR
Ingiven : 26-01-2005
Frist : 26-04-2005
Antal undertecknare : 30 - 14-04-2005

Närvarolista

Denna närvarolista är ett utdrag ur protokoll från plenarsammanträden under 6:e valperioden. Uppgifterna tillhandahålls endast i informationssyfte och omfattar ledamotens mandattid i Europaparlamentet. Det handlar här om rådata som inte innehåller korrigeringar rörande giltig frånvaro på grund av sjukdom, mamma- eller pappaledighet, godkända uppdrag för en parlamentsdelegation osv.