• Roberta Alma   ANASTASE  

Roberta Alma ANASTASE : Inlägg i plenum - 6:e valperioden 

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11