Marian-Jean MARINESCU Marian-Jean MARINESCU
Marian-Jean MARINESCU

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Ledamot

Rumänien - Partidul Naţional Liberal (Rumänien)

Född : , Râmnicu Vâlcea

6:e valperioden Marian-Jean MARINESCU

Politiska grupper

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater - Observatör
 • 01-01-2007 / 14-02-2007 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater - Ledamot
 • 15-02-2007 / 09-12-2007 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater - Vice ordförande
 • 10-12-2007 / 07-01-2008 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater - Ledamot
 • 08-01-2008 / 13-07-2009 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater - Vice ordförande

Nationella partier

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Partidul Democrat (Rumänien)
 • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Partidul Democrat (Rumänien)
 • 10-12-2007 / 07-04-2008 : Partidul Democrat (Rumänien)
 • 08-04-2008 / 13-07-2009 : Partidul Democrat-Liberal (Rumänien)

Ledamot

 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Utskottet för transport och turism
 • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU-Armenien, EU-Azerbajdzjan och EU-Georgien
 • 10-05-2007 / 09-12-2007 : Tillfälligt utskott för klimatförändringar
 • 10-12-2007 / 04-02-2009 : Tillfälligt utskott för klimatförändringar
 • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för transport och turism
 • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU-Armenien, EU-Azerbajdzjan och EU-Georgien
 • 04-06-2008 / 13-07-2009 : Delegationen till den parlamentariska församlingen för EU-Medelhavsområdet
 • 17-11-2008 / 13-07-2009 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydösteuropa

Suppleant

 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 26-03-2007 / 09-12-2007 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydösteuropa
 • 10-12-2007 / 16-11-2008 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydösteuropa
 • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Observatör

 • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

all-activities

Betänkanden i egenskap av föredragande

En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Förslag till resolutioner

Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017)

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om Förenta staternas avskaffande av kraven på visering för medborgare i EU:s medlemsstater

18-02-2009 P6_DCL(2009)0024 Bortfaller
Dushana ZDRAVKOVA Urszula GACEK Marian-Jean MARINESCU Panayiotis DEMETRIOU Stavros LAMBRINIDIS
Ingiven : 18-02-2009
Frist : 07-05-2009
Antal undertecknare : 71 - 08-05-2009

Skriftlig förklaring om att värna de religiösa rättigheterna för den etniska rumänska minoritet som är bosatt i Timocdalen i Serbien

18-02-2009 P6_DCL(2009)0016 Bortfaller
Alexandru NAZARE Marian-Jean MARINESCU
Ingiven : 18-02-2009
Frist : 07-05-2009
Antal undertecknare : 32 - 08-05-2009

Skriftlig förklaring om fortsatt sändning från tv-stationen PRO TV i Moldavien

18-02-2009 P6_DCL(2009)0013 Bortfaller
Maria PETRE Joseph DAUL Tunne KELAM Theodor Dumitru STOLOJAN Marian-Jean MARINESCU
Ingiven : 18-02-2009
Frist : 07-05-2009
Antal undertecknare : 81 - 08-05-2009

Närvarolista

Denna närvarolista är ett utdrag ur protokoll från plenarsammanträden under 6:e valperioden. Uppgifterna tillhandahålls endast i informationssyfte och omfattar ledamotens mandattid i Europaparlamentet. Det handlar här om rådata som inte innehåller korrigeringar rörande giltig frånvaro på grund av sjukdom, mamma- eller pappaledighet, godkända uppdrag för en parlamentsdelegation osv.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg