Marian-Jean MARINESCU Marian-Jean MARINESCU
Marian-Jean MARINESCU

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Ledamot

Rumänien - Partidul Naţional Liberal (Rumänien)

Född : , Râmnicu Vâlcea

Hem Marian-Jean MARINESCU

Ledamot

TRAN
Utskottet för transport och turism
DACP
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen

Suppleant

CONT
Budgetkontrollutskottet
ENVI
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
ITRE
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
DASE
Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean)

Senaste aktiviteter

OPINION on the Sustainable Europe Investment Plan – How to finance the Green Deal EN

14-07-2020 TRAN_AD(2020)652287 PE652.287v02-00 TRAN
Yttranden i egenskap av skuggföredragande
Caroline NAGTEGAAL

En övergripande EU-strategi för energilagring (A9-0130/2020 - Claudia Gamon) RO

10-07-2020
Skriftliga förklaringar

. – Stocarea energiei are un rol esențial în tranziția către o economie cu zero emisii de carbon. Soluțiile de stocare a energiei au potențialul de a echilibra rețelele electrice și de a economisi surplusul de energie, de a îmbunătăți eficiența energetică și de a integra mai multe surse de energie regenerabile în sistemele de energie electrică, contribuind la consolidarea securității energetice europene.
Mă bucur că raportul pledează pentru conexiuni și coordonare transfrontaliere îmbunătățite, reglementari simplificate pentru intrările pe piață și acces la capital, specialiști și materii prime pentru tehnologiile de stocare.
Unul dintre amendamentele mele, care se regăsește în textul final, cere recunoașterea gazelor naturale ca sursă de energie de tranziție și subliniază importanța infrastructurii de gaz pentru transportul gazelor regenerabile și a hidrogenului. De altfel, raportul indică potențialul ridicat al hidrogenului pentru integrarea sistemelor energetice și conectarea dintre rețelele electrice și cea de gaze. Ca atare, Comisia Europeană trebuie să dezvolte standarde clare pentru hidrogen, funcție de specificul fiecărei țări.
Cât privește rolul bateriilor, susțin faptul că raportul le consideră de o importanță crucială, mai ales din perspectiva garantării autonomiei energetice a UE.
Tranziția la o economie neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon nu trebuie să pună însă în pericol securitatea energetică a UE. În cadrul acestui raport, am solicitat Comisiei Europene prin intermediul unui amendament să elaboreze un studiu de impact pentru a evalua costurile renunțării la combustibilii fosili.

Ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller medlen för den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga (A9-0111/2020 - Younous Omarjee) RO

08-07-2020
Skriftliga förklaringar

. – Am votat în această sesiune plenară pentru creșterea fondurilor alocate Inițiativei pentru angajarea tinerilor - Youth Employment Initiative. Prin aprobarea acestei propuneri a Comisiei Europene în plenul Parlamentului European, bugetul programului dedicat reducerii șomajului în rândul tinerilor a fost suplimentat cu peste 28 milioane euro, astfel încât bugetul final pentru anul 2020 ajunge la 145 milioane euro.
Șomajul în rândul tinerilor este una dintre marile probleme ale Uniunii Europene și ale României. Pentru a veni în sprijinul lor, UE a lansat în 2012 un instrument financiar special pentru acei tineri care nu sunt prinși în nicio formă de continuare a educației sau pe piața muncii. Fondurile sunt alocate pentru a le oferi tinerilor posibilitatea de a-și continua educația prin stagii de ucenicie, training sau alte forme de profesionalizare, precum și pentru găsirea unui loc de muncă.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg