Marian-Jean MARINESCU Marian-Jean MARINESCU
Marian-Jean MARINESCU

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Ledamot

Rumänien - Partidul Naţional Liberal (Rumänien)

Född : , Râmnicu Vâlcea

Skriftliga förklaringar Marian-Jean MARINESCU

Ledamöterna kan lämna in skriftliga förklaringar till hur de röstat i plenum. Artikel 194

En övergripande EU-strategi för energilagring (A9-0130/2020 - Claudia Gamon) RO

10-07-2020

. – Stocarea energiei are un rol esențial în tranziția către o economie cu zero emisii de carbon. Soluțiile de stocare a energiei au potențialul de a echilibra rețelele electrice și de a economisi surplusul de energie, de a îmbunătăți eficiența energetică și de a integra mai multe surse de energie regenerabile în sistemele de energie electrică, contribuind la consolidarea securității energetice europene.
Mă bucur că raportul pledează pentru conexiuni și coordonare transfrontaliere îmbunătățite, reglementari simplificate pentru intrările pe piață și acces la capital, specialiști și materii prime pentru tehnologiile de stocare.
Unul dintre amendamentele mele, care se regăsește în textul final, cere recunoașterea gazelor naturale ca sursă de energie de tranziție și subliniază importanța infrastructurii de gaz pentru transportul gazelor regenerabile și a hidrogenului. De altfel, raportul indică potențialul ridicat al hidrogenului pentru integrarea sistemelor energetice și conectarea dintre rețelele electrice și cea de gaze. Ca atare, Comisia Europeană trebuie să dezvolte standarde clare pentru hidrogen, funcție de specificul fiecărei țări.
Cât privește rolul bateriilor, susțin faptul că raportul le consideră de o importanță crucială, mai ales din perspectiva garantării autonomiei energetice a UE.
Tranziția la o economie neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon nu trebuie să pună însă în pericol securitatea energetică a UE. În cadrul acestui raport, am solicitat Comisiei Europene prin intermediul unui amendament să elaboreze un studiu de impact pentru a evalua costurile renunțării la combustibilii fosili.

Ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller medlen för den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga (A9-0111/2020 - Younous Omarjee) RO

08-07-2020

. – Am votat în această sesiune plenară pentru creșterea fondurilor alocate Inițiativei pentru angajarea tinerilor - Youth Employment Initiative. Prin aprobarea acestei propuneri a Comisiei Europene în plenul Parlamentului European, bugetul programului dedicat reducerii șomajului în rândul tinerilor a fost suplimentat cu peste 28 milioane euro, astfel încât bugetul final pentru anul 2020 ajunge la 145 milioane euro.
Șomajul în rândul tinerilor este una dintre marile probleme ale Uniunii Europene și ale României. Pentru a veni în sprijinul lor, UE a lansat în 2012 un instrument financiar special pentru acei tineri care nu sunt prinși în nicio formă de continuare a educației sau pe piața muncii. Fondurile sunt alocate pentru a le oferi tinerilor posibilitatea de a-și continua educația prin stagii de ucenicie, training sau alte forme de profesionalizare, precum și pentru găsirea unui loc de muncă.

Särskilda regler för utstationering av förare inom vägtransportsektorn och tillsynskrav (A9-0114/2020 - Kateřina Konečná) RO

08-07-2020

. – Am votat împotriva Pachetului Mobilitate.
Este pentru prima dată în cei 13 ani de activitate în Parlamentul European când întâlnesc o asemenea situație, în care dreptul la libera circulație a persoanelor și a serviciilor, înscrise în Tratatul de funcționare a UE este încălcat, în care coordonarea între instituții este bulversată iar buna funcționare a pieței comune este neglijată. Toate acestea pentru a proteja interesele unor state membre în detrimentul altora.
Este de neînțeles această lipsă de coordonare între instituțiile UE din moment ce Parlamentul European este chemat azi să voteze măsuri care peste puțină vreme riscă să fie invalidate de concluziile studiul privind impactul social și climatic al prevederilor Pachetului Mobilitate, derulat chiar în acest moment de Comisia Europeană.
Este de neînțeles lipsa de coordonare între politicile Uniunii, din moment ce reducerea emisiilor de carbon este un obiectiv fanion, integrat în aproape toate politicile sectoriale, iar politica de transport a UE - unul dintre sectoarele care generează un procent semnificativ de poluare - riscă, prin votul de azi să submineze eforturile uriașe pe care toți trebuie să le facem pentru a atinge acest ambițios obiectiv de protejare a mediului.
Este de neînțeles cum, în plin efort financiar de redresare a economiei europene grav afectată de pandemia corona virus, în plenul Parlamentului European se propun măsuri care afectează grav eficiența pieței unice, fix în domeniul transporturilor, domeniu care a demonstrat la începutul crizei Covid 19 că este cu adevărat ”coloana vertebrală” a economiei Uniunii Europene.
Toate acestea sunt efecte ale prevederii din Pachetul de Mobilitate prin care se impune întoarcerea acasă, la fiecare 8 săptămâni a camioanelor goale și motivele întemeiate pentru care m-am opus și mă opun acestor prevederi.
Dacă amendamentele pe care le-am depus, prin care încercăm să îndreptăm măsurile discriminatorii pentru statele de la periferia UE sau să amânăm întregul Pachet Mobilitate, nu vor fi susținute la votul de azi, încă nu este totul pierdut.
Dacă va fi votat, pachetul va intra în vigoare peste 18 luni, iar în această perioadă așteptam rezultatele studiului făcut de Comisie, care poate să răstoarne absolut totul. În plus, în mod sigur aceste regulamente vor fi atacate la Curtea Europeană de Justiție, sper și de către România.

Daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster, dygns- och veckovila samt positionsbestämning med hjälp av färdskrivare (A9-0115/2020 - Henna Virkkunen) RO

08-07-2020

. – Am votat împotriva Pachetului Mobilitate.
Este pentru prima dată în cei 13 ani de activitate în Parlamentul European când întâlnesc o asemenea situație, în care dreptul la libera circulație a persoanelor și a serviciilor, înscrise în Tratatul de funcționare a UE este încălcat, în care coordonarea între instituții este bulversată iar buna funcționare a pieței comune este neglijată. Toate acestea pentru a proteja interesele unor state membre în detrimentul altora.
Este de neînțeles această lipsă de coordonare între instituțiile UE din moment ce Parlamentul European este chemat azi să voteze măsuri care peste puțină vreme riscă să fie invalidate de concluziile studiul privind impactul social și climatic al prevederilor Pachetului Mobilitate, derulat chiar în acest moment de Comisia Europeană.
Este de neînțeles lipsa de coordonare între politicile Uniunii, din moment ce reducerea emisiilor de carbon este un obiectiv fanion, integrat în aproape toate politicile sectoriale, iar politica de transport a UE - unul dintre sectoarele care generează un procent semnificativ de poluare - riscă, prin votul de azi să submineze eforturile uriașe pe care toți trebuie să le facem pentru a atinge acest ambițios obiectiv de protejare a mediului.
Este de neînțeles cum, în plin efort financiar de redresare a economiei europene grav afectată de pandemia corona virus, în plenul Parlamentului European se propun măsuri care afectează grav eficiența pieței unice, fix în domeniul transporturilor, domeniu care a demonstrat la începutul crizei Covid 19 că este cu adevărat ”coloana vertebrală” a economiei Uniunii Europene.
Toate acestea sunt efecte ale prevederii din Pachetul de Mobilitate prin care se impune întoarcerea acasă, la fiecare 8 săptămâni a camioanelor goale și motivele întemeiate pentru care m-am opus și mă opun acestor prevederi.
Dacă amendamentele pe care le-am depus, prin care încercăm să îndreptăm măsurile discriminatorii pentru statele de la periferia UE sau să amânăm întregul Pachet Mobilitate nu vor fi susținute la votul de azi, încă nu este totul pierdut.
Dacă va fi votat, pachetul va intra în vigoare peste 18 luni, iar în această perioadă așteptam rezultatele studiului făcut de Comisie, care poate să răstoarne absolut totul. În plus, în mod sigur aceste regulamente vor fi atacate la Curtea Europeană de Justiție, sper și de către România.

Europeiskt skydd av gränsöverskridande arbetare och säsongsarbetare i samband med covid-19-krisen (B9-0172/2020) RO

19-06-2020

. – Criza provocată de COVID-19 a devoalat multe sincope atât în legislația europeană, cât și în capacitatea instituțională de a monitoriza respectarea normelor în vigoare. Libera circulație a muncitorilor, tratamentul egal aplicat tuturor cetățenilor europeni fără nicio discriminare cauzată de naționalitate sunt doar două exemple de drepturi fundamentale, dar care au fost deseori încălcate.
Situația din ultimele trei luni, fără precedent în Uniunea Europeană, a fost o adevărată hârtie de turnesol care ne-a atras atenția asupra a două aspecte referitoare la muncitorii sezonieri.
Primul se referă la tratamentul discriminatoriu aplicat, în prea multe situații, muncitorilor sezonieri. Au fost mai mult decât evidente încălcările drepturilor esențiale, precum lipsa de transparență a contractelor de muncă, salarizarea deficitară, condiții de trai nesigure în vreme de pandemie, neacordarea drepturilor privind protecția socială.
Pe de altă parte, tot criza COVID-19 a arătat întregii Uniuni cât de necesari și valoroși sunt muncitorii sezonieri. Într-o criză care amenința continuitatea aprovizionării cu alimente de strictă necesitate, lipsa muncitorilor sezonieri, cei mai numeroși venind din estul Europei, a făcut ca recoltele efectiv să se strice pe câmp.
Pornind de la această realitate, în calitate de semnatar din partea grupului PPE al rezoluției privind protejarea muncitorilor sezonieri, solicit Comisiei Europene și statelor membre îmbunătățirea situației acestor oameni, pe trei paliere esențiale: protejarea drepturilor și securității lor prin aplicarea legislației existente, sprijinirea liberei circulații în interiorul Uniunii și facilitarea schimbului de informații între state, în special prin digitalizare, pentru reducerea riscurilor la care sunt expuși muncitorii sezonieri.

Ny flerårig budgetram, egna medel och återhämtningsplan RO

15-05-2020

. – Prin rezoluția votată azi în plen, Parlamentul European solicită Comisiei Europene crearea unui fond financiar pentru sprijinirea economiei în efortul de a combate efectele crizei provocate de coronavirus. Este foarte important ca, în următorul exercițiu financiar multianual, Comisia Europeană să aloce fonduri suplimentare pentru planul de relansare economică, pentru a nu reduce din fondurile unor importante programe, precum coeziunea sau agricultura. Prin votul de azi, am cerut ca acest fond financiar să se bazeze pe sume nerambursabile și credite avantajoase, destinate tuturor statelor membre ale Uniunii.
Atragem atenția că planul de redresare economică trebuie să pornească de la nevoile cetățenilor, al căror reprezentant legitim este Parlamentul European. Prin urmare, rolul decizional al PE nu poate fi îngrădit de nicio altă instituție. Ne asumăm un rol cât mai activ în structurarea, îmbunătățirea și monitorizarea implementării strategiei de redresare a UE.
Considerăm că planul de redresare economică trebuie să aibă o puternică dimensiune socială, care să reducă inegalitățile sociale și economice și care să vină în sprijinul celor mai vulnerabili dintre cetățenii europeni, întrucât aceștia sunt cei mai afectați de criza coronavirus.

Makroekonomiskt stöd till utvidgnings- och grannskapsländer med anledning av den kris som uppstått till följd av covid-19-pandemin RO

15-05-2020

. – Am votat în favoarea propunerii Comisiei și Consiliului European de a acorda asistență financiară statelor partenere în politica de extindere și cea de vecinătate. Din acest pachet financiar de 3 miliarde de euro destinat combaterii efectelor pandemiei de coronavirus, Republica Moldova primește 100 de milioane de euro. Parlamentul European adoptă în regim de urgență această propunere, astfel încât prima tranșă a fondurilor va fi transferată chiar în cursul lunii mai.
Este un semnal important prin care UE transmite statelor partenere că le este alături în această perioadă extrem de dificilă.
Pentru România și pentru mine, Republica Moldova rămâne o prioritate, iar sprijinul pe care i-l putem oferi o poate ajuta atât în lupta cu efectele produse de coronavirus, cât și în efortul de a contracara manipularea opiniei publice venită dinspre Rusia. În acest război informațional contează fiecare gest prin care putem demonstra, cu fapte, că Uniunea Europeană este un partener de încredere al Republicii Moldova.

Ett skyddsnät för mottagare av stöd från EU-program: upprättande av en beredskapsplan för den fleråriga budgetramen (A9-0099/2020 - Jan Olbrycht, Margarida Marques) RO

13-05-2020

. – Susțin inițiativa Parlamentului European prin care solicităm Comisiei Europene să vină urgent cu un plan de rezervă referitor la noul exercițiu financiar multianual 2021-2027.
În condițiile în care blocajul îndelungat privind negocierile pentru noul buget va fi, cel mai probabil, prelungit de adoptarea planului de redresare a UE, toți beneficiarii programelor europene au nevoie de o plasă de siguranță.
Suntem la finalul actualului exercițiu financiar multianual, iar continuarea tuturor programelor finanțate din bugetul european depinde de aprobarea următorului exercițiu financiar. Cum suntem încă departe de adoptarea acestuia, există riscul real să întâmpinăm o „înghețare” a proiectelor cu fonduri europene, ceea ce nu va face decât să agraveze efectele economice și sociale ale pandemiei de coronavirus.
Propunerea legislativă pe care o solicităm Comisiei Europene ar trebui să conțină următoarele prevederi: anularea sau extinderea termenelor-limită prevăzute în documentele tuturor programelor europene; revizuirea regulilor și obiectivelor programelor astfel încât să poată fi reorientate spre combaterea efectelor crizei COVID-19 și consolidarea punctuală a anumitor programe pornind de la măsurile de recuperare deja adoptate în bugetul pentru anul 2020.

Märkning av däck: drivmedelseffektivitet och andra viktiga parametrar (A9-0094/2020 - Henna Virkkunen) RO

13-05-2020

. – Am susținut prin votul meu din plenul Parlamentului European îmbunătățirile aduse de amendamentele grupului PPE la propunerea Comisiei Europene privind noile etichete pentru anvelopele auto.
Protejarea mediului prin noile informații privind consumul de combustibil și creșterea siguranței pe drumurile publice sunt obiectivele de bază ale noii reglementări și practic sunt rațiunea de la care a pornit nevoia modificării conținutului informativ al etichetelor anvelopelor.
Noile informații trecute pe aceste etichete vin în sprijinul cetățenilor, ajutându-i să facă alegeri care le permit să participe activ la trecerea spre un transport mai sigur și mai verde. Astfel, începând cu 1 mai 2021 vom afla noi date privind consumul de combustibil generat de tipul anvelopelor, informație concludentă dacă avem în vedere că anvelopele generează 20-30% din consumul unui autovehicul. În plus, pentru prima dată vor fi incluse informații privind aderența la zăpadă, ceea ce poate spori siguranța traficului în anumite regiuni. Tot pentru prima dată, aceste reguli vor deveni obligatorii și pentru autobuze și camioane. În viitorul apropiat, în măsura în care metodele de testare vor deveni posibile, vom putea afla și informații referitoare la microplasticul eliberat prin uzura anvelopelor.
O importantă modificare propusă de grupul PPE și care vine în sprijinul industriei producătoare din domeniu este respingerea propunerii Comisiei Europene de a modifica dimensiunea etichetelor, ceea ce ar fi însemnat un proces prea birocratic și costisitor pentru producătorii de anvelope.

Fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser: gemensamma regler RO

26-03-2020

. – Voturile de astăzi sunt importante. Propunerea referitoare la sloturi, intervalele de decolare/aterizare din aeroporturi, va ajuta companiile aeriene să supraviețuiască. Grupul PPE va vota în favoarea acestor propuneri și va respinge amendamentele care ar declanșa o negociere cu Consiliul. Propunerile trebuie să intre în vigoare foarte repede.
În opinia mea, reacția Comisiei trebuia să vină mult mai devreme. Reacția foarte dură a administrației chineze trebuia să declanșeze o acțiune de prevenire atât a Comisiei, cât și a statelor membre. Comisia nu are competențe în aceste domenii, dar poate să determine o acțiune comună.
Cred că acum trebuie să vă concentrati pe producția de ventilatoare și alte echipamente medicale. Sunt convins că industria europeană poate să lucreze dacă are coordonare, de la aprovizionare până la livrare, și capital. UE poate să asigure aceste minime condiții, dar trebuie să se miște mult mai repede decât până acum.
Comisia trebuie să folosească experiența de acum pentru viitor. Trebuie să pregătească planuri complete, clare, comune, indiferent de competențe și stocuri de urgență, pentru o situație similară viitoare.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg