Alexandru
ATHANASIU

Inlägg i plenum - 6:e valperioden Alexandru ATHANASIU

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11