Alexandru
ATHANASIU

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) - 6:e valperioden Alexandru ATHANASIU

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om bevarande av det område som är avsett för allmänheten i den historiska Bordei-parken i Bukarest och som hotas av planer på byggande av bostäder

03-09-2007 P6_DCL(2007)0074 Bortfaller
Cristian DUMITRESCU Daciana Octavia SÂRBU Alexandru ATHANASIU Dan MIHALACHE Radu PODGOREAN
Ingiven : 03-09-2007
Frist : 03-12-2007
Antal undertecknare : 39 - 04-12-2007

Skriftlig förklaring om åtgärder för att bekämpa våld mot barn och ungdomar i skolor och utbildningsinstitut

09-05-2007 P6_DCL(2007)0046 Bortfaller
Radu PODGOREAN Daciana Octavia SÂRBU Dan MIHALACHE Alexandru ATHANASIU Cristian DUMITRESCU
Ingiven : 09-05-2007
Frist : 14-09-2007
Antal undertecknare : 60 - 14-09-2007