Alexandru ATHANASIU Alexandru ATHANASIU
Alexandru ATHANASIU
Rumänien

Född : , Bucureşti

6:e valperioden Alexandru ATHANASIU

Politiska grupper

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet - Observatör
  • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet - Ledamot

Nationella partier

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Partidul Social Democrat (Rumänien)
  • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Partidul Social Democrat (Rumänien)

Ledamot

  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
  • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
  • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegationen för förbindelserna med Australien och Nya Zeeland

Suppleant

  • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Utskottet för kultur och utbildning
  • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegationen för förbindelserna med Schweiz, Island och Norge samt till det Europeiska ekonomiska områdets (EEA) gemensamma parlamentarikerkommitté

Observatör

  • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

all-activities

Inlägg i plenum

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande

En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017)

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om bevarande av det område som är avsett för allmänheten i den historiska Bordei-parken i Bukarest och som hotas av planer på byggande av bostäder

03-09-2007 P6_DCL(2007)0074 Bortfaller
Cristian DUMITRESCU Daciana Octavia SÂRBU Alexandru ATHANASIU Dan MIHALACHE Radu PODGOREAN
Ingiven : 03-09-2007
Frist : 03-12-2007
Antal undertecknare : 39 - 04-12-2007

Skriftlig förklaring om åtgärder för att bekämpa våld mot barn och ungdomar i skolor och utbildningsinstitut

09-05-2007 P6_DCL(2007)0046 Bortfaller
Radu PODGOREAN Daciana Octavia SÂRBU Dan MIHALACHE Alexandru ATHANASIU Cristian DUMITRESCU
Ingiven : 09-05-2007
Frist : 14-09-2007
Antal undertecknare : 60 - 14-09-2007

Närvarolista

Denna närvarolista är ett utdrag ur protokoll från plenarsammanträden under 6:e valperioden. Uppgifterna tillhandahålls endast i informationssyfte och omfattar ledamotens mandattid i Europaparlamentet. Det handlar här om rådata som inte innehåller korrigeringar rörande giltig frånvaro på grund av sjukdom, mamma- eller pappaledighet, godkända uppdrag för en parlamentsdelegation osv.