Donata
GOTTARDI

Inlägg i plenum - 6:e valperioden Donata GOTTARDI

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Sociala paketet (första delen) (debatt)

02-09-2008 P6_CRE(2008)09-02(4)

De offentliga finanserna i EMU 2006 (debatt)

25-04-2007 P6_CRE(2007)04-25(20)

Skatt på personbilar (debatt)

04-09-2006 P6_CRE(2006)09-04(18)