Donata
GOTTARDI

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) - 6:e valperioden Donata GOTTARDI

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om rättigheter i samband med katastrofer för personer med funktionshinder

02-02-2009 P6_DCL(2009)0010 Bortfaller
Donata GOTTARDI Sepp KUSSTATSCHER Iles BRAGHETTO Elizabeth LYNNE Kathy SINNOTT
Ingiven : 02-02-2009
Frist : 07-05-2009
Antal undertecknare : 168 - 08-05-2009