Donata GOTTARDI Donata GOTTARDI
Donata GOTTARDI
Italien

Född : , Verona

6:e valperioden Donata GOTTARDI

Politiska grupper

 • 08-05-2006 / 13-07-2009 : Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet - Ledamot

Nationella partier

 • 08-05-2006 / 30-05-2006 : Uniti nell'Ulivo (Italien)
 • 31-05-2006 / 18-02-2008 : Democratici di Sinistra (Italien)
 • 19-02-2008 / 13-07-2009 : Partito Democratico (Italien)

Ledamot

 • 15-06-2006 / 14-01-2007 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 15-06-2006 / 13-03-2007 : Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen (medräknat Libyen)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen (medräknat Libyen)

Suppleant

 • 07-06-2006 / 14-01-2007 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 13-06-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

all-activities

Betänkanden i egenskap av föredragande

En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förslaget till rådets direktiv om genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning

11-02-2009 FEMM_AD(2009)415155 PE 415.155v02-00 FEMM
Donata GOTTARDI

YTTRANDE över den sociala ekonomin

04-12-2008 ECON_AD(2008)415134 PE 415.134v02-00 ECON
Donata GOTTARDI

YTTRANDE över förslaget till rådets förordning om stadga för ett europeiskt privat aktiebolag (SPE-bolag)

03-12-2008 ECON_AD(2008)414201 PE 414.201v02-00 ECON
Donata GOTTARDI

Parlamentsfrågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017)

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om rättigheter i samband med katastrofer för personer med funktionshinder

02-02-2009 P6_DCL(2009)0010 Bortfaller
Donata GOTTARDI Sepp KUSSTATSCHER Iles BRAGHETTO Elizabeth LYNNE Kathy SINNOTT
Ingiven : 02-02-2009
Frist : 07-05-2009
Antal undertecknare : 168 - 08-05-2009

Närvarolista

Denna närvarolista är ett utdrag ur protokoll från plenarsammanträden under 6:e valperioden. Uppgifterna tillhandahålls endast i informationssyfte och omfattar ledamotens mandattid i Europaparlamentet. Det handlar här om rådata som inte innehåller korrigeringar rörande giltig frånvaro på grund av sjukdom, mamma- eller pappaledighet, godkända uppdrag för en parlamentsdelegation osv.