Alejandro
AGAG LONGO

Förslag till resolutioner - 5:e valperioden Alejandro AGAG LONGO

Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143