Alejandro
AGAG LONGO

Parlamentsfrågor - 5:e valperioden Alejandro AGAG LONGO

Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Ekonomiska konjunkturer

22-02-2001 E-0529/2001 Kommissionen

Förenlighet mellan olika uppdrag

15-02-2001 H-0187/2001 Kommissionen

Inflation inom euroområdet

29-05-2000 E-1641/2000 Kommissionen

Konkurrens inom telekomsektorn

29-05-2000 E-1640/2000 Kommissionen

Förnybar energi

11-05-2000 E-1474/2000 Kommissionen

Elektronisk handel

10-05-2000 E-1472/2000 Kommissionen

Allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken

10-05-2000 E-1471/2000 Kommissionen

Kommissionens interna reform

10-05-2000 E-1470/2000 Kommissionen

Mervärdesskatt

22-03-2000 E-0873/2000 Kommissionen

Internet i skolan

22-03-2000 E-0872/2000 Kommissionen

Att starta företag

22-03-2000 E-0871/2000 Kommissionen

Österrikes stabilitetsprogram

22-03-2000 E-0870/2000 Kommissionen

kommissionens handlande i fråga om ökenspridning

01-03-2000 O-0031/2000 Kommissionen