Alejandro
AGAG LONGO

Inlägg i plenum - 5:e valperioden Alejandro AGAG LONGO

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11