Alejandro AGAG LONGO Alejandro AGAG LONGO
Alejandro AGAG LONGO
Spanien

Född : , Madrid

5:e valperioden Alejandro AGAG LONGO

Politiska grupper

 • 20-07-1999 / 09-04-2000 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna - Ledamot
 • 10-04-2000 / 07-03-2002 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna - Ledamot av presidiet
 • 08-03-2002 / 11-04-2002 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna - Ledamot av presidiet

Nationella partier

 • 20-07-1999 / 11-04-2002 : Partido Popular (Spanien)

Vice ordförande

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Bulgarien

Ledamot

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 17-01-2002 / 11-04-2002 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 07-02-2002 / 11-04-2002 : Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU-Ukraina och EU-Republiken Moldavien samt för förbindelserna med Vitryssland

Suppleant

 • 21-07-1999 / 03-11-1999 : Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik
 • 04-11-1999 / 14-01-2002 : Budgetutskottet
 • 17-01-2002 / 11-04-2002 : Utskottet för framställningar

all-activities

Inlägg i plenum

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande

En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Förslag till resolutioner

Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128