Danielle
AUROI

Inlägg i plenum - 5:e valperioden Danielle AUROI

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Transeuropeiska nät

17-11-2003 P5_CRE(2003)11-17(8)

Omröstning

23-10-2003 P5_CRE(2003)10-23(2)

Omröstning (fortsättning)

25-09-2003 P5_CRE(2003)09-25(7)

Genetiskt modifierade organismer

01-07-2003 P5_CRE(2003)07-01(5)

Reform av den gemensamma jordbrukspolitiken

03-06-2003 P5_CRE(2003)06-03(6)

Informationssamhället eEUROPE 2005

11-02-2003 P5_CRE(2003)02-11(12)

Den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP)

06-11-2002 P5_CRE(2002)11-06(8)

Säkra livsmedel och foder

02-07-2002 P5_CRE(2002)07-02(7)

Biobränslen

01-07-2002 P5_CRE(2002)07-01(5)

Biobränslen

01-07-2002 P5_CRE(2002)07-01(5)

Bladtobak (2002, 2003 och 2004)

14-03-2002 P5_CRE(2002)03-14(2)

Colombia

14-03-2002 P5_CRE(2002)03-14(8)

Mänskliga rättigheter

14-03-2002 P5_CRE(2002)03-14(10)

Klementiner

14-03-2002 P5_CRE(2002)03-14(12)