Jill
EVANS

Parlamentsfrågor - 6:e valperioden Jill EVANS

Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

EU-stöd till Israel

04-02-2009 E-0900/2009 Kommissionen

EU-projekt i Gaza

02-02-2009 E-0807/2009 Kommissionen

Jämlikhetsbestämmelser

02-12-2008 E-6618/2008 Kommissionen

Vindturbiner

17-10-2008 E-5830/2008 Kommissionen

Religionsfrihet i Vietnam

14-10-2008 E-5724/2008 Kommissionen

Sök- och räddningshundar

21-07-2008 E-4389/2008 Kommissionen

Invånarna på Chagosöarna

21-05-2008 E-3080/2008 Kommissionen

Palestinska fångar i israeliska fängelser

15-04-2008 O-0041/2008 Kommissionen

Palestinska fångar i israeliska fängelser

15-04-2008 O-0040/2008 Rådet

Amerikanskt missilförsvarssystem

17-01-2008 O-0008/2008 Rådet

EU:s interinstitutionella bränslekontrakt

08-10-2007 E-5131/2007 Kommissionen

Genomförande av Natura 2000-nätverket i Bulgarien

15-02-2007 E-0952/2007 Kommissionen

Burberry-fabrik läggs ned

06-10-2006 P-4441/2006 Kommissionen

Rätten att vägra medverka i olagliga krig

18-07-2006 O-0087/2006 Rådet

Icke begärda telefonsamtal

29-03-2006 E-1488/2006 Kommissionen