Jill
EVANS

Inlägg i plenum - 6:e valperioden Jill EVANS

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Geologisk lagring av koldioxid (debatt)

16-12-2008 P6_CRE(2008)12-16(13)

Översyn av ramdirektivet om avfall (debatt)

16-06-2008 P6_CRE(2008)06-16(19)

Röstförklaringar

14-02-2007 P6_CRE(2007)02-14(6)

Röstförklaringar

17-11-2005 P6_CRE(2005)11-17(14)

Transport av avfall

24-10-2005 P6_CRE(2005)10-24(18)

Finansiering av Natura 2000

09-03-2005 P6_CRE(2005)03-09(20)

Det luxemburgska ordförandeskapets program

12-01-2005 P6_CRE(2005)01-12(3)

Omröstning

16-09-2004 P6_CRE(2004)09-16(3)