Jill
EVANS

Inlägg i plenum - 9:e valperioden Jill EVANS

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11