Jill EVANS Jill EVANS
Jill EVANS
Förenade kungariket

Född : , Ystrad Rhondda (Wales)

Förklaringar Jill EVANS

Europaparlamentet har arkiverat det undertecknade originalet/den daterade anmälan.