Jill EVANS Jill EVANS
Jill EVANS
Förenade kungariket

Född : , Ystrad Rhondda (Wales)

5:e valperioden Jill EVANS

Politiska grupper

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen - Ledamot

Nationella partier

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Plaid Cymru - Parti of Wales (Förenade kungariket)

Vice ordförande

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor
 • 21-01-2002 / 19-07-2004 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

Ledamot

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Utskottet för sysselsättning och socialfrågor
 • 28-09-1999 / 14-01-2002 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Litauen
 • 13-12-2000 / 29-11-2001 : Tillfälligt utskott för humangenetik och annan ny teknik inom den moderna medicinen
 • 17-01-2002 / 20-01-2002 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Litauen

Suppleant

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor
 • 07-03-2002 / 30-04-2004 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Estland

all-activities

Inlägg i plenum

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Riktlinjer för ekonomin och finanserna

25-02-2004 P5_CRE(2004)02-25(5)

Kärnvapennedrustning

11-02-2004 P5_CRE(2004)02-11(2)

Genetiskt modifierade organismer

01-07-2003 P5_CRE(2003)07-01(5)

Betänkanden i egenskap av föredragande

En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Parlamentsfrågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Svar på den skriftliga frågan P-0524/04

15-04-2004 P-1376/2004 Kommissionen

Endometrios

30-01-2004 E-0329/2004 Kommissionen

Fallet Siham Qandah i Jordanien

15-01-2004 E-0137/2004 Kommissionen

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017)

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om endometriosis

19-04-2004 P5_DCL(2004)0030 Bortfaller
John BOWIS Jill EVANS Imelda Mary READ Catherine STIHLER Diana WALLIS
Ingiven : 19-04-2004
Frist : 06-05-2004
Antal undertecknare : 73 - 06-05-2004