Jill EVANS Jill EVANS
Jill EVANS
Förenade kungariket

Född : , Ystrad Rhondda (Wales)

9:e valperioden Jill EVANS

Politiska grupper

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen - Ledamot

Nationella partier

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Plaid Cymru - Party of Wales (Förenade kungariket)

Ledamot

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Utskottet för regional utveckling
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegationen för förbindelserna med Palestina

Suppleant

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Utskottet för transport och turism

Huvudsaklig parlamentsverksamhet

Inlägg i plenum

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Förklaringar

Europaparlamentet har arkiverat det undertecknade originalet/den daterade anmälan.