Charles GOERENS : Hem 

Vice ordförande 

Utskottet för konstitutionella frågor 

Ledamot 

Utskottet för utveckling 
Underutskottet för mänskliga rättigheter 
Delegationen till parlamentarikerkommittén Cariforum–EU 
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen 

Suppleant 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Delegationen för förbindelserna med Arabiska halvön 

Senaste aktiviteter 

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan  
- DEVE_AD(2020)643137 -  
-
DEVE 
Yttranden i egenskap av föredragande 

Kontakt