José GUSMÃO : Hem 

Vice ordförande 

Utskottet för ekonomi och valutafrågor 

Ledamot 

Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna 

Suppleant 

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

Senaste aktiviteter 

Falska och äkta handlingar online (FADO-systemet) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola) PT  
 
Skriftliga förklaringar 

Kontakt