José GUSMÃO José GUSMÃO
José GUSMÃO

Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster

Ledamot

Portugal - Bloco de Esquerda (Portugal)

Född : , Lisboa

Inlägg i plenum José GUSMÃO

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Tillståndet i unionen (debatt om en aktuell fråga) (debatt) PT

16-09-2020 P9_CRE-PROV(2020)09-16(3-040-0000)

Andra omröstningen PT

09-07-2020 P9_CRE-REV(2020)07-09(2-105-0000)

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg