Catherine GRISET : Hem 

Ledamot 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen 

Suppleant 

Utskottet för kultur och utbildning 
Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet 

Senaste aktiviteter 

Falska och äkta handlingar online (FADO-systemet) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola) FR  
 
Skriftliga förklaringar 
EU:s prioriteringar för det 64:e mötet i FN:s kvinnokommission (B9-0093/2020, B9-0095/2020) FR  
 
Skriftliga förklaringar 
Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.Ingående av frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) FR  
 
Skriftliga förklaringar 

Kontakt