Viktor USPASKICH Viktor USPASKICH
Viktor USPASKICH

Renew Europe Group

Ledamot

Litauen - Darbo partija (Litauen)

Född : , Vilnius

Hem Viktor USPASKICH

Ledamot

REGI
Utskottet för regional utveckling
DCAS
Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU–Kazakstan, EU–Kirgizistan, EU–Uzbekistan och EU–Tadzjikistan samt förbindelserna med Turkmenistan och Mongoliet

Suppleant

JURI
Utskottet för rättsliga frågor
DSCA
Delegationen till den parlamentariska partnerskapskommittén EU–Armenien, den parlamentariska samarbetskommittén EU–Azerbajdzjan och till den parlamentariska associeringskommittén EU–Georgien
DEPA
Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest

Senaste aktiviteter

Tillämpningen av reglerna för järnvägssäkerhet och driftskompatibilitet på förbindelsen under Engelska kanalen (C9-0212/2020) LT

08-10-2020
Skriftliga förklaringar

. – Balsavau uz, nes pagal 1986 m. vasario 12 d. Kenterberyje pasirašytą Prancūzijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės sutartį dėl privačių koncesininkų vykdomos Lamanšo sąsiaurio nuolatinės transporto jungties statybos ir eksploatavimo įsteigta Tarpvyriausybinė komisija sprendžia visus su Lamanšo sąsiaurio nuolatinės transporto jungties statyba ir eksploatavimu susijusius klausimus.

Beslut om bemyndigande för Frankrike att förhandla fram ett internationellt avtal avseende Engelska kanalen (C9-0211/2020) LT

08-10-2020
Skriftliga förklaringar

. – Balsavau uz, nes sio pasiūlymo tikslas – suteikti įgaliojimus Prancūzijai derėtis su Jungtine Karalyste dėl tarptautinio susitarimo, kuriuo siekiama užtikrinti saugų ir veiksmingą Lamanšo sąsiaurio nuolatinės transporto jungties eksploatavimą, užtikrinant, kad už visą šią infrastruktūrą ir toliau būtų atsakinga bendra saugos institucija, ir nustatyti konkrečius reikalavimus, kuriuos siūlomas susitarimas turi atitikti, pavyzdžiui, Tarpvyriausybinės komisijos įpareigojimą taikyti Sąjungos geležinkelių saugos ir sąveikos taisykles.

Ekologisk produktion: datum för tillämpning och vissa andra datum (C9-0286/2020) LT

08-10-2020
Skriftliga förklaringar

. – Balsavau uz, nes 2018 m. gegužės 30 d. priimtu Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/848 nustatoma nauja reglamentavimo sistema, kad būtų užtikrintas sklandus ekologinės gamybos vidaus rinkos veikimas, siekiant toliau plėtoti bendrą ūkių valdymo ir maisto gamybos sistemą, kurioje derinama geriausia aplinkos ir klimato srities praktika. Dėl COVID-19 pandemijos protrūkio susiklostė ypatingos aplinkybės, dėl kurių ekologinės gamybos sektoriui tenka prisitaikyti prie didelių gamybos, rinkodaros, kontrolės ir tarptautinės prekybos pokyčių, kurių nebuvo galima pagrįstai numatyti priimant Reglamentą (ES) 2018/848.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg