Veuillez remplir ce champ
Ska KELLER Ska KELLER
Ska KELLER

Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen

Medordförande

Tyskland - Bündnis 90/Die Grünen (Tyskland)

Född : , W.-P.-St. Guben

7:e valperioden Ska KELLER

Politiska grupper

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen - Ledamot

Nationella partier

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Bündnis 90/Die Grünen (Tyskland)

Ledamot

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för utveckling
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet
 • 19-01-2012 / 23-05-2012 : Utskottet för utveckling
 • 24-05-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för internationell handel

Suppleant

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 16-09-2009 / 05-02-2012 : Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Mexiko

all-activities

Betänkanden i egenskap av föredragande

En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över parlamentets ståndpunkt om förslaget till budget för 2012 med rådets ändringar – alla avsnitt

02-09-2011 LIBE_AD(2011)467239 PE 467.239v02-00 LIBE
Ska KELLER

YTTRANDE över mandatet för trepartsmötet om förslaget till budget för 2012

27-05-2011 LIBE_AD(2011)462897 PE 462.897v02-00 LIBE
Ska KELLER

YTTRANDE över migrationsflöden till följd av instabilitet: Omfattning och roll för EU:s utrikespolitik

01-03-2011 LIBE_AD(2011)456656 PE 456.656v02-00 LIBE
Ska KELLER

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över den europeiska fiskesektorns situation och framtida perspektiv inom ramen för frihandelsavtalet mellan EU och Thailand

18-12-2013 INTA_AD(2013)521662 PE 521.662v02-00 INTA
Jarosław WAŁĘSA

YTTRANDE över Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014 – alla avsnitt

06-09-2013 INTA_AD(2013)514779 PE 514.779v02-00 INTA
Peter ŠŤASTNÝ

YTTRANDE över 2014 års budget – mandat för trepartsmötet

29-05-2013 INTA_AD(2013)506365 PE 506.365v02-00 INTA
Peter ŠŤASTNÝ

Parlamentsfrågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017)

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om FN:s konvention om migrerande arbetstagare

13-12-2010 P7_DCL(2010)0096 Bortfaller
Cornelia ERNST Sonia ALFANO Sylvie GUILLAUME Ska KELLER
Ingiven : 13-12-2010
Frist : 24-03-2011
Antal undertecknare : 116 - 24-03-2011

Förklaringar

Europaparlamentet har arkiverat det undertecknade originalet/den daterade anmälan.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg

Postadress

 • European Parliament
  Office

  1047 Bruxelles