Nick
GRIFFIN

Parlamentsfrågor - 7:e valperioden Nick GRIFFIN

Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Tolerance EN

26-09-2013 E-010989/2013 Rådet

Value of art pieces in institutional buildings EN

01-03-2012 E-002389/2012 Kommissionen

Medborgarlojalitet - 3

09-06-2011 E-006021/2011 Kommissionen

Utbildningskostnader för personalens barn

16-05-2011 E-005079/2011 Kommissionen

Migration till Europa

09-02-2011 E-001383/2011 Kommissionen

Urbefolkningar som blir minoriteter

09-02-2011 E-001382/2011 Kommissionen

Invandrarbrottslighet - 2

09-02-2011 E-001381/2011 Kommissionen

Europolkriterier

09-02-2011 E-001380/2011 Kommissionen

Den europeiska gendarmeristyrkan

09-02-2011 E-001379/2011 Kommissionen

EU-domstolens domar II

09-02-2011 E-001378/2011 Kommissionen

Gemensamma energiskatter

09-02-2011 E-001377/2011 Kommissionen

Kommissionens efterfrågan efter fler migranter - 2

09-02-2011 E-001376/2011 Kommissionen

Klimatförändringar

09-02-2011 E-001375/2011 Kommissionen

Uppgifter om beteende

09-02-2011 E-001374/2011 Kommissionen

Medborgarlojalitet - 2

09-02-2011 E-001373/2011 Kommissionen

De yttersta gränserna för EU

09-02-2011 E-001372/2011 Kommissionen

Kommissionens anställda (3)

02-12-2010 E-010481/2010 Kommissionen