Nick
GRIFFIN

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) - 7:e valperioden Nick GRIFFIN

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring Skriftlig förklaring angående oro över markegendomar som konfiskerats och förstörts med åberopande av den spanska kustlagen

14-06-2010 P7_DCL(2010)0045 Bortfaller
Nick GRIFFIN Andrew Henry William BRONS
Ingiven : 14-06-2010
Frist : 14-10-2010
Antal undertecknare : 14 - 15-10-2010