Martin HÄUSLING : Hem 

Ledamot 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Chile 

Suppleant 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
Delegationen för förbindelserna med Mercosur 
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen 
Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika 

Senaste aktiviteter 

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan  
- AGRI_AD(2020)642906 -  
-
AGRI 
Yttranden i egenskap av skuggföredragande 

Kontakt